Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l’article 10 de la Ley 34/2002, d’11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), posem a la seva disposició la informació general que comprèn:

LES DADES IDENTIFICATIVES DE L’ENTITAT TITULAR D’AQUEST LLOC WEB

AJUNTAMENT DE SABADELL

Cami de Can Quadres, 179

08203 Sabadell

Barcelona – Spain

NIF P0818600I

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts del lloc web (URL) www.sabadellpiscines.cat, tant texts, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de l’AJUNTAMENT DE SABADELL i estan emparats per la normativa reguladora de Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

L’AJUNTAMENT DE SABADELL és el titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el lloc web. De la mateixa manera, queden reservats en favor de l’AJUNTAMENT DE SABADELL tots els drets sobre qualssevol contingut, servei o element de la seva propietat que s’incorporin al lloc web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web.

L’arquitectura de navegació

Els codis font de les pàgines web

Imatges

Gravacions

Programes d’ordinador

Base de dades

Tecnologia

Logotips

Signes distintius

RESERVA DE DRETS

L’AJUNTAMENT DE SABADELL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web municipal, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni modificar:

Notes, llegendes, indicacions o símbols que l’AJUNTAMENT DE SABADELL o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® y ™, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir continguts (com, per exemple, marques d’aigua, petjades digitals, etc.). L’AJUNTAMENT DE SABADELL autoritza als usuaris a accedir i navegar al lloc web, utilitzar els serveis i visualitzant els continguts que allà s’incorporin.

L’accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre amb fins estrictament personals i no comercials.

L’AJUNTAMENT DE SABADELL es reserva tots els drets sobre la Propietat, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. L’AJUNTAMENT DE SABADELL no concedeix cap altre llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent a la que es detalla expressament en aquesta clàusula.

L’AJUNTAMENT DE SABADELL es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra aquells qui incompleixin les següents prohibicions.

Queda prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, equips informàtics, documents o arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’AJUNTAMENT DE SABADELL

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de l’AJUNTAMENT DE SABADELL o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats.

5. L’obtenció o intent d’obtenció dels continguts, utilitzant mitjans o procediments diferents als que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte sempre que no tinguin risc de dany o inutilització de la web, els serveis i continguts.