INFORMACIÓ

Infografia  

FUNCIONAMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU PROVOCADES PER LA SITUACIÓ DEL COVID 19 L’ESTIU 2020